ترکیب سهامداران بیمه پاسارگاد

ترکیب سهامداران

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ترکیب سهامداران بیمه پاسارگاد و مشخصات سهامداران (بیش از یک درصد)

درصد مالکیت

تعداد سهام

تاریخ تولد_ثبت

کد ملی/شماره ثبت

نوع شخصیت

 نام و نام خانوادگی(نام شرکت/موسسه)

ردیف

۲۰

۶۸۰,۴۰۰,۰۰۰

۱۳۸۴/۰۶/۱۳

۲۵۴۳۰۰

حقوقی

شرکت بانک پاسارگاد(سهامی عام)

۱

۱۹٫۲۲

۶۵۳,۷۲۷,۱۲۶

۱۳۸۴/۰۷/۰۴

۲۵۵۷۵۶

حقوقی

شرکت سرمایه گذاری پارس حافظـ(سهامی خاص)

۲

۴٫۹۶

۱۶۸,۷۷۵,۰۰۰

۱۳۸۷/۰۶/۳۰

۳۳۲۵۰۶

حقوقی

شرکت نظم آوران شایسته (سهامی خاص )

۳

۴٫۱۳

۱۴۰,۳۴۳,۷۶۳

۱۳۹۱/۱۰/۰۵

۴۳۳۲۶۷

حقوقی

شرکت نسیم تجارت فردا(سهامی خاص )

۴

۴٫۰۶

۱۳۷,۹۵۶,۱۸۹

۱۳۹۱/۰۹/۲۱

۴۳۲۳۸۵

حقوقی

شرکت توسعه تجارت غرب ایرانیان (سهامی خاص )

۵

۴٫۰۲

۱۳۶,۷۹۲,۴۱۰

۱۳۹۲/۰۳/۱۳

۴۳۹۹۶۷

حقوقی

شرکت ارمغان تجارت پایدار(سهامی خاص )

۶

۳٫۹۴

۱۳۳,۹۳۷,۱۳۷

۱۳۹۳/۰۴/۰۱

۴۵۶۱۲۴

حقوقی

شرکت دانش گستران آتی ساز پویا(سهامی خاص)

۷

۳٫۷۳

۱۲۶,۹۲۴,۸۸۴

۱۳۹۰/۰۶/۰۷

۴۱۲۱۷۵

حقوقی

شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان ونداد(سهامی خاص

۸

۳٫۶۲

۱۲۳,۲۴۹,۲۴۱

۱۳۹۰/۰۶/۰۷

۴۱۲۱۸۵

حقوقی

شرکت نظم آوران پویای ایرانیان (سهامی خاص )

۹

۳٫۰۴

۱۰۳,۳۱۱,۵۱۵

۱۳۹۳/۰۴/۱۸

۴۵۷۲۲۶

حقوقی

شرکت نیک اندیشان سروش فجر(سهامی خاص )

۱۰

۲٫۹۷

۱۰۱,۱۱۵,۶۸۳

 

۴۶۳۱۳

حقوقی

موسسه همیاری سرمایه انسانی پاسارگاد

۱۱

۲٫۲۹

۷۸,۰۳۰,۲۱۹

۱۳۹۰/۰۶/۰۷

۴۱۲۱۵۳

حقوقی

شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد(سهامی خاص)

۱۲

۲

۶۸,۰۴۰,۰۰۰

۱۳۷۵/۰۸/۰۶

۹۱۹۰

حقوقی

موسسه بنیادفرهنگی مصلی نژاد

۱۳

۱٫۱۵

۳۹,۲۶۸,۸۴۰

۱۳۳۱/۱۲/۲۹

۲۷۵۲۴۴۵۴۴۱

حقیقی

 سهامدار حقیقی

۱۴

۱

۳۴,۰۲۰,۰۰۰

۱۳۷۳/۰۱/۲۱

۲۵۴۰

حقوقی

شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص )

۱۵

             

۵٫۷۲

۱۹۴,۷۱۴,۶۳۶

سایر سهامداران حقوقی

۱۴٫۱۵

۴۸۱,۳۹۳,۳۵۷

سهامداران حقیقی

۱۰۰

۳,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰

جمع


© 2021 Flex. All Rights Reserved. Powered by Aplikko